Stefan KOSIEWSKI, Frankfurt am Main: Poezje - Poetry - Poesie
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
GAZETA POLSKA - Frankfurt
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy za granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND
www.flickr.com
stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset stefan_kosiewski przedszkole oddali na burdel photoset
Stefan Kosiewski

piątek, 22 lipca 2005
Dr. Romuald CUDAK, Katowice: by zgłębić tajemnicę, jak wieść żywot, poezja paradoksu

Freitag, 22.07.2005

by zgłębić tajemnicę, jak wieść żywot

- Romuald CUDAKpoezja paradoksu

Literatur - 20.Dr. Romuald CUDAK: Na marginesie

1.
"Oby do Wilna" to poezja paradoksu. Paradoksu w podwójnej funkcji. Paradoks jest bowiem w dużej mierze przedmiotem wierszy - Kosiewski tropi w otaczającym go świecie zjawiska paradoksalne i czyni je tematem swojej poezji. Ale paradoks pełni tu również funkcję środka poznania obserwowanego świata. Jest sytuacją, do której Kosiewski niezwykle często sprowadza zjawiska i poddaje próbie. Dzięki temu to, co jest mimikrą, odsłania swą prawdziwą egzystencję, to, co w swej wartości zagubione, przeoczone - swój prawdziwy wymiar. Ale stosowanie paradoksu to przede wszystkim metoda, dzięki której Kosiewski próbuje dotrzeć do prawdy o świecie.

2.
Jest w tym tomie także ciepła ironia, lekki sarkazm, widać postawę poety - dobrotliwego szydercy. W istocie refleksja nad światem przyjmuje ton emocjonalnego zaangażowania w proces poznawania i rozumienia rzeczywistości oraz ton aktywnego zainteresowania czytelnika podejmowanymi problemami. Jest to poezja, która - by tak rzec - "zajmuje".

3.
U podstaw paradoksu leży gra pojęciowa i słowna, inicjowana niekiedy już w tytule, jak choćby w wierszu "Widzenie" czy "Głodne kawałki". Towarzyszy jej w tomie Kosiewskiego gra (z) konwencją literacką. Znaleźć można w "Oby do Wilna" utwory, w których pojawia się stylizacja na teksty użytkowe (choćby "Gry i zabawy losowe", "System"), znaleźć można i takowe, które podejmują "stare" wzorce wierszowe, nawiązują do historycznych stylów literackich i form poetyckich, są aluzją do utworów innych poetów, funkcjonują na zasadzie kolażu złożone z fragmentów innych tekstów. To choćby wiersz "Bóg po rozwodzie" imitujący doskonale "rymy", "Jeżeli zobaczysz robotników" będący aluzją do wiersza Juliana Kornhausera, "Czemu żalimy się na naturę" złożony w konwencji kolażu. W ten sposób poezja ta sytuuje się w kręgu współczesnych poetyk. Jej siłą jednak jest to, że realizując "obowiązujące" konwencje, pozostaje na swój sposób sobą - jest poezją pisaną "z oddalenia" wobec poetyk.

4.
"Oby do Wilna" to poezja tropiąca paradoksy, to mówienie o tym, co niepokoi uważny umysł. Ale z tej perspektywy tom zdaje się rozłamywać na dwie części. Są w nim teksty, gdzie obszarem zainteresowań stają się "sprawy społeczne i narodowe" - świat, za którym stoi w tle sztandar biało-czerwony. To przede wszystkim wiersze z lat siedemdziesiątych. W wierszach późniejszych natomiast więcej jest codzienności i prywatności. W nich Kosiewski oddala się od spraw publicznych, by zadumać się nad egzystencją ludzką i naszymi najprostszymi odruchami człowieczymi, by zgłębić tajemnicę, jak wieść żywot człowieka poczciwego. W powiązaniu ze stosowaniem "prostych" form daje to tak niezwykłe rezultaty jak wiersz "Lek na lęk".

5.
"Oby do Wilna" to poezja poprzez swą intertekstualność manifestacyjnie poetycka. Taki jest również cykl wierszy wileńskich - inspirowany zapewne podróżą na Litwę, ale także "zadany" przez obowiązującą nadal tradycję o romantycznym rodowodzie. Obecność w tomie poetyckiej relacji z podróży na kresy, relacji manifestacyjnie "literackiej", odczytać można także jako odpowiedź na pytanie, gdzie wieść ów żywot człowieka poczciwego. Gdzie jest miejsce zakorzenienia? "Tymczasowość" wyraźnie widać w wierszach o rodzinnej Czeladzi ("Dokąd to") - okazuje się, że do kraju lat dziecięcych i lat młodości można tylko powracać. Kraj, jaki poecie wybrała historia, w zasadzie nie pojawia się na kartach tomu. Pojawia się natomiast ten, który istnieje przede wszystkim w poezji. Pozostaje zatem poezja - ojczyzna poetów bez kraju. I właśnie w niej Kosiewski zakorzenia się na stałe.

6.
"Oby do Wilna" to poezja zaprawdę niezwykłej wyobraźni, niebanalnie erudycyjna, angażująca. I po prostu - niesłychanie urokliwa. Oby do końca.


Dr. Romuald CudakEKSPLIKACJA - EXPLICATION - EXPLICATIO


http://sowa.blogg.de/eintrag.php?id=499#mailformular

 

 

http://kulturalny.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?337241

Dr. Jolanta Tabor, Dr. Romuald Cudak, Uniwersytet Sląski

Od Czeladź - zni...
21:02, kultur , Dr. Romuald CUDAK
Link